Sultan Mehmet: Düşmanı tanımak, tehlikeyi bertaraf etmek demektir.

Android Textview Kullanımı

Yayım Tarihi: 2.09.2014 | Yorum Sayısı: 0 | Görüntülenme: 5017 | Kategori: Android Kodlamasyon

android-banner

Android programlamaya android textview elemanı ile başlayalım. Ekrana birşeyler yazabilmemiz için textview elemanı gereklidir. Textview; html ve diğer kodlama dillerinde label itemi görevi görmektedir. İçeriğine ne yazarsak o içerik gelecektir.

Android Geliştirme platformu olarak kullandığımız eclipse ilk proje açtığımızda karşımıza hello world! yazılı bir ekran gelecektir. İşe bu yazıyı değiştirmek ile başlayabiliriz veya kendimiz sıfırdan bir textview elementi oluşturarak birşeyler karalayalım.

<TextView
android:id=”@+id/textview_id_ismi”
android:layout_width=”wrap_content”
android:layout_height=”wrap_content”
android:text=”@string/onceden_tanimli_text” />

Kodunu android programlamada çalışmasını istediğimiz ve uygun xml layout dosyası içerisine ekleyebiliriz bu tanımlama işlemi ile textview elementini xml layoutları içeriisnde aktif olarak kullanabiliriz. Bu kodu biraz detaylandıralım;

android:id satırı, +id ile olması yeni bir element id si oluşturduğumuz anlamnıa gelir / işaretindne sonra gelen kısım ise bu textview elementinin ismidir. java kodlaması içerisinde çağırarak müdahele hakkı veren kimlikde diyebiliriz.

android:layout_width ve android:layout_height boyutlandırmalar için parametrelerdir. Layout çeşitleri için açıklama yazmıştım inceleyebilirsiniz.

android:text satırı ise @string ile başlaması diğer dillere kolay çevirebilmek için string.xml dosyası içerisinde bu textview için hazırlanmış yazıyı içerik olarak çekecektir.

Yok ben ne yazarsam o gelsin dersek tırnaklar içerisine istediğimiz bir yazıyı yazabiliriz eclipse ile çalışıyorsak direk düz halde yazdığımızda yanına ünlem ve altını sarı renkle çizecektir bu sizi uyarıyor uygulamanızı diğer dillere çevirmek isterseniz bu tür kodlamadan kaçınmalısınız.

Bu şekilde xml layout dosyası üzerinde textview elementini tanımlamış oluyoruz. Textview elementin içeriğini java kodlarımız ile içeriğini değiştirelim.

import android.widget.TextView;

Kodunu package komutundan sonra dahil etmessek bir sonraki adım da eclipse muhtemel olarak hata verecektir.

TextView textElement =(TextView) findViewById(R.id.textview_id_ismi);

komut ile java kodlarımızda xmlde dosyasında tanımladığımız textview elementi oluşturuyoruz.

textElement.setText(” Bu içeriği biz yazdık “);

oluşturduğumuz textview elementinin içeriğini değiştiriyoruz. textview içeriğini çekmemiz içinde aşağıdaki kod satırlarını devam edebiliriz.

String textviewicerigi;

textviewicerigi adında bir string değişken tanımlıyoruz.

textviewicerigi=textElement.getText().toString();
textviewicerigi = textviewicerigi + ” www.semihavci.com.tr”;
textElement.setText(textviewicerigi );

textviewicergi değişkenini üzerinde düzenleme yaptık ve tekrar textview içerisine gönderdik bu şekilde textview içinden veri çekip güncelleme işlemini gerçekleştirdir.

Kısaca özetleyecek olursak setText(); fonksiyonu ile elemanlar içerisine text veri gönderimi sağlıyoruz getText(); fonksiyonu ilede gönderdiğimiz text verilerini çekme işlemini gerçekleştiriyoruz.

,,,,,

Henüz not bırakılmamış

Yorum Yapabilirsin
Henüz Yorum Yapılmamış . Bir yorumda da sen ekleyebilirsin !!

Bu site bir hayal ürünüdür. Hayalleri Çalmayalım Dedemize Sahip Çıkalım :)